Safe Deposit Locker

SAFE DEPOSIT LOCKERS – ANNUAL RENT w.e.f. 01.01.2011.
Locker Type Size Length * Breath Annual Rent # Rs.
A 4 ½” * 5 7/8″ 600
B 5 13/16″ * 7 ¼” 800
C 4 ½” * 12 15/16″ 900
D 7″ * 19 15/16″ 1100
E 5 13/16″ * 15 13/16″ 1,700
F 10 ½” * 12 15/16″ 2,500
G 7″ * 19 15/16″ 2,700
H 12 3/8″ * 15 13/16″ 3,300
K&L 15 ½” * 19 15/16″ 4,500
# Plus applicable service tax